Søker kontor til Karmøy kommune
Karmøy kommune vurderer å leie kontorlokaler i området rundt Kopervik, i løpet av høsten 2020. Kommunen ønsker tilbakemelding i fra potensielle utleiere på postmottak@karmoy.kommune.no og merkes med saksnr. 20/7552,  innen fredag 21. august 2020.  (Spørsmål rettes til Meglerhuset Rele AS ved Jan Audun Lutro, jan.audun@meglerhuset-rele.no90 22 22 91) .  

  • Kontorplasser for 30 mann, fortrinnsvis enkeltmannskontorer med tilhørende parkering
  • Lokalene må inneholde møterom, spiseplass, garderober, toaletter, stille rom og enkelt utstyrslager. 
  • Leieperiode 2 år med opsjonsmulighet
  • Område mellom Husøy og Vea kan bli vurdert
  • Innflytting ca medio november 2020

 

Frist: 21. august 2020.